Artikels

​Meta-Analyse

​Een pas gepubliceerde meta-analyse onderzocht de effecten van yoghurt met Bifidobacterium lactis CNCM I-2494 op het maag-darmcomfort bij gezonde volwassenen*

Helena Studie

​De HELENA-studie analyseerde het voedingsgedrag van adolescenten in 10 Europese steden: 94 % van de adolescenten verbruikt meer vrije suikers dan wat de WGO aanbeveelt.