​Meta-Analyse

Samenvatting
​Een pas gepubliceerde meta-analyse onderzocht de effecten van yoghurt met Bifidobacterium lactis CNCM I-2494 op het maag-darmcomfort bij gezonde volwassenen*