In de schijnwerper

Microbiota: hoever staan we?

Dat was de centrale vraag tijdens het laatste congres Gut Microbiota for Health 2019 in Miami. Hoe verder het onderzoek vordert, hoe meer onze kennis groeit, maar de specialisten beseffen ook dat er sneller vragen rijzen dan dat er antwoorden worden gevonden, wat eigen is aan de wetenschap… Dankzij ...

Uit onze laatste nieuwsbrief

Gut Microbiota For Health 2018

Op de wereldtop werden veel theoretische discussies gevoerd over de microbiota, maar er werd ook besproken hoe we onze huidige kennis in de praktijk kunnen omzetten.