Probiotica in voeding

Samenvatting
Probiotica genieten almaar meer belangstelling in wetenschappelijke kringen, met tal van wetenschappelijke onderzoeken als resultaat. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) omschrijft probiotica als "Levende micro-organismen, die wanneer in voldoende hoeveelheden toegediend, een gunstig effect hebben op de gastheer." Meer hierover lees je in ons artikel.