Een Belgisch onderzoek analyseert de evolutie van het imago van yoghurt doorheen de tijd

Samenvatting
Wetenschappers van de VUB publiceerden onlangs een zeer origineel onderzoek over de evolutie van de populariteit en het imago van yoghurt in het tijdschrift Appetite. Deze sociologisch-historische analyse toont een correlatie, waarschijnlijk op wederzijdse wijze, tussen de consumptiecijfers in ons land en de kwantitatieve en kwalitatieve aanwezigheid van yoghurt in de media. Het yoghurt verhaal illustreert hoe sommige voedingsmiddelen erin slagen om, ondanks het tijdsverloop, een modern imago te behouden dankzij een breed en gediversifieerd aanbod dat de veranderende verwachtingen van de consument beantwoordt.