Belang van microbiële diversiteit voor mens en planeet: highlights uit het EFAD symposium

Samenvatting
Eind juli 2021 organiseerde Danone een symposium naar aanleiding van de onlineconferentie van EFAD (European Federation of the Associations of Dieticians) om de sleutelrol van de diversiteit van micro-organismen voor de gezondheid van mens en planeet te bespreken. Professionals werden uitgenodigd om belangrijke thema’s zoals duurzaamheid, voedingspatronen, hydratatie, het darmmicrobioom alsook landbouwpraktijken te bespreken: