Missie

Welkom op de website van het Danone Instituut !

Van wetenschappelijk onderzoek tot voedingsinformatie.  Het Instituut Danone zet zich al meer dan 20 jaar in voor het bevorderen van de kennis en het onderzoek op het vlak van voeding.

Sinds de oprichting van het eerste Instituut Danone in Frankrijk werden er andere Danone Instituten opgericht over de hele wereld. Vandaag zijn de Danone Instituten aanwezig in 18 landen. Ze belichamen allemaal het historische engagement van Danone voor voeding en gezondheid en zijn opgericht volgens het model van een vereniging zonder winstoogmerk. Ze verenigen, in alle onafhankelijkheid, wetenschappers, artsen en belangrijke persoonlijkheden uit de voedingswereld.

Het Instituut Danone heeft als opdracht het bevorderen van de gezondheid van de mens. Zijn belangrijkste doelstelling op het gebied van volksgezondheid is het benadrukken van het belang van voeding met een bijzondere aandacht voor de categorie van de zuivelproducten, yoghurt, gefermenteerde melk en gefermenteerde melk met probiotica.

Het Instituut vervult deze opdracht door:

  • de resultaten van zijn eigen initiatieven te verspreiden bij verschillende doelgroepen en door belangrijke wetenschappelijke kennis, verworven aan de bron, met hen te delen; 
  • het bevorderen van de ontwikkeling van voedingskennis uit de wetenschappelijke wereld door het organiseren van wetenschappelijke conferenties, publicatie van voorlichtingsmaterialen,...;
  • de uitmuntendheid in het onderzoek, het onderwijs en de communicatie rond voeding te valoriseren door het opzetten van programma's, nationale en internationale steunmaatregelen, prijzen, beurzen…; 
  • langs deze weg de toenadering te bevorderen van degenen die werkzaam zijn in menselijke voeding.

Het Stuurcomité, dat hoofdzakelijk uit Belgische voedingsdeskundigen bestaat, stelt in overleg met de raad van bestuur een actieplan op en organiseert de werkgroepen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering ervan.

Stuurgroep Instituut Danone België

  • Professor Frédéric Leroy - Bio-Engineering Sciences, Vrije Universiteit Brussel, Belgium - President Danone Institute Belgium
  • Mevrouw Jacobs Magali - Dietitian, Psychologist, Coordinator of the Research and Expertise in Dietetics Unit, Higher Education Institute Vinci (Institut Paul Lambin), Belgium
  • Professor Véronique Delcenserie - FARAH - Fundamental and Applied Research for Animals & Health, Department of Food Science, Faculty of Veterinary Medicine, University of Liege, Belgium
  • Serge Pieters - Certified Dietitian, Sports Nutrition - Conventioned ADEPS for the follow-up of top athletes - Speaker
  • Mevrouw Nathalie Guillaume - Corporate Affairs Director Danone Belgium
  • Mevrouw Roser Gomez Roig - Senior Health & Scientific Manager Danone, General Delegate Danone Institute Belgium

Over het Internationaal Danone Instituut

Het Internationaal Danone Instituut is een non-profitorganisatie die de wetenschappelijke kennis over eetpatronen en voedingsmiddelen wil uitbreiden en verspreiden ten voordele van de volksgezondheid. Om dat te bereiken, steunt het Internationaal Danone Instituut onderzoeksinitiatieven en opleidingsprogramma's over eetpatronen en voedingsmiddelen voor professionals in de gezondheidssector en het onderwijs. Bovendien wil het Instituut ook het grote publiek over die onderwerpen informeren.

Over het "Yogurt In Nutrition Initiative" voor een evenwichtige voeding 

Het "Yogurt in Nutrition Initiative" maakt deel uit van een wereldwijd meerjarig samenwerkingsproject dat door het Internationaal Danone Instituut in samenwerking met de American Society for Nutrition wordt gesteund, en de actuele wetenschappelijke bewijzen over de nutritionele impact van yoghurt evalueert. Het project heeft als doel wetenschappelijke gegevens te verzamelen die verband houden met yoghurt, nieuw onderzoek te stimuleren en onze kennis uit te breiden over de effecten van zuivelproducten op de gezondheid, zodat die informatie zowel aan professionals als aan het grote publiek kan worden verstrekt.