Van meer water drinken tot gedragswijziging: HOE BEVORDEREN WE EEN GEZONDE VOCHTINNAME?

Samenvatting
Tijdens het European and International Congress on Obesity (ECOICO 2021) bogen vijf sprekers zich over de vraag van de gedragswijziging tegenover drinkgewoontes.

J. Halford, VK

Obesitas is een toenemend probleem voor de volksgezondheid. Het houdt verschillende gezondheidsrisico’s in, zeker in de context van de COVID-19-pandemie. Halford onderzocht het verband tussen obesitas en COVID-19, en de impact van deze pandemie op de preventie en behandeling van niet-overdraagbare chronische aandoeningen zoals obesitas.

Uit zijn onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname, een opname op de afdeling intensieve zorg en de nood aan beademing als gevolg van het virus toeneemt naarmate de BMI hoger ligt. Bovendien weegt de pandemie zwaar door op de geestelijke gezondheid en het emotioneel welzijn van personen met obesitas. Tijdens de eerste golf van COVID-19 voelde 55 % van de respondenten zich emotioneel ‘minder goed’. Daarbovenop kwam nog het probleem van de voedselonzekerheid. 47 % van de bevraagden zag zijn financiële situatie achteruitgaan. Hierdoor hadden ze maar beperkt toegang tot voeding en 10 % van hen had zelfs een hele dag niets te eten.

 

P. Douglas, VK

Het lichaam van een volwassene bestaat voor bijna 70 % uit water. De vereiste vochtinname verschilt naargelang het profiel (leeftijd, geslacht, fysieke inspanningen enz.). In de meeste gevallen wordt niet aan deze behoeften voldaan: slechts de helft van de volwassenen drinkt voldoende. Bij kinderen en adolescenten ligt dit percentage zelfs nog lager. Deze vaststelling geldt des te meer bij mensen met obesitas.

Verschillende onderzoeken wijzen op een correlatie tussen het gebrek aan vochtinname en het risico op obesitas, chronische aandoeningen en overlijden. De consumptie van suikerhoudende dranken zou hierbij een doorslaggevende rol kunnen spelen, maar kan ook een invloed hebben op andere gezondheidsproblemen (diabetes type 2, hoge bloeddruk, cholesterol, hartziekten).

Douglas en haar team stellen vast dat de meeste respondenten zich niet bewust zijn van het aantal calorieën in dranken. Andere drinkgewoontes aannemen zou volgens haar de sleutel zijn om gewichtstoename en obesitas te beperken. Het team heeft verschillende factoren geïdentificeerd die de drinkgewoontes positief kunnen beïnvloeden:

  • drinkwater vrij toegankelijk maken;
  • sensibiliseren over de gezondheidsrisico’s;
  • informeren met aangepaste betrouwbare bronnen en bewijzen;
  • inspanningen leveren om goede consumptiegewoontes aan te leren;
  • de toegang tot suikerhoudende dranken beperken;
  • meer en propere openbare toiletten voorzien.

 

C. Morin, Frankrijk

Afhankelijk van het land kan het moeilijk zijn om de effectief vereiste vochtinname te bepalen. Daarom heeft het team van C. Morin de vochtinname van kinderen en adolescenten in zes verschillende landen onderzocht en in modellen vastgelegd. Het doel van deze studie is deze mensen te begeleiden naar gezondere consumptiegewoontes.

Uit het onderzoek valt in eerste instantie een groot verschil op in het volume vloeistof dat de kleinste en de grootste drinkers consumeren. De volumes en het soort drank verschillen bovendien van land tot land. Zo ligt de consumptie van suikerhoudende dranken beduidend hoger in Latijns-Amerika dan in China. Land, sociaal-economische context, fysieke inspanningen en schermtijd zijn de voornaamste factoren die de consumptiegewoontes beïnvloeden. De behoeften bepalen en aanbevelingen formuleren in termen van vochtinname naargelang het land en de profielen, is dus nodig om de gewoontes te verbeteren.

 

I. Iglesias, Spanje

De consumptiegewoontes worden grotendeels bepaald tijdens de kindertijd en de adolescentie. We stellen echter vast dat de vochtinname in Spanje zeer laag is en niet voldoet aan de aanbevelingen van de EFSA. Dit geldt vooral bij de mannelijke jonge adolescenten, van wie slechts 20 % voldoende drinkt.

Vooral alarmerend is het feit dat de jongeren niet leren om voldoende te drinken. En dat probleem wordt alleen maar erger naarmate ze ouder worden. Het onderzoek toont ook aan dat de vochtinname grotendeels gebeurt tijdens de maaltijden en thuis, wat betekent dat de adolescenten het grootste deel van de dag te weinig drinken. Maar een te lage vochtinname kan verschillende gezondheidsproblemen bij volwassenen en cognitieve stoornissen bij kinderen met zich meebrengen.

I. Iglesias toont aan dat kinderen en adolescenten stimuleren om te drinken tijdens de lunchpauze, zou kunnen helpen om de consumptie van water te verbeteren.

 

E. Papies, VK

Je consumptiegewoontes veranderen, dat lijkt op het eerste gezicht eenvoudig. Maar niets is minder waar. Dit automatisme kan zware gevolgen hebben voor de gezondheid indien de aanbevolen vochtinname niet gehaald wordt. Volgens E. Papies is een onderzoek naar gedrag vergelijkbaar met een onderzoek naar gewoontes.

Alle voorgaande studies vermeld in dit artikel toonden het ook al aan: water drinken is niet zomaar een automatisme. De lockdown door de COVID-19-pandemie heeft ook de consumptiegewoontes beïnvloed. Enerzijds zien we dat de consumptie van water (uitgedrukt in volume) drastisch zakt bij gebrek aan de juiste omstandigheden. Anderzijds zien we dat de mensen echt een gezondere levensstijl willen aannemen. Tijdens deze periode is de consumptie van water – in tegenstelling tot de consumptie van suikerhoudende dranken – in het Verenigd Koninkrijk niet toegenomen.

Dit onderzoek toont aan dat water drinken geen automatisme is. Het vraagt een wijziging van onze consumptiegewoontes. Bovendien moeten we de mensen op een andere manier stimuleren. We moeten hen begeleiden en informeren over de behoeftes, de gezondheidsvoordelen en de risico’s van een te lage of verkeerde vochtinname.

 

Voor meer informatie over hydratatie:

Hydration for Health - Hydration for Health

Splash! | The right reflex to drink water throughout the day (hydrationforhealth.com)