Hydratatie voor de gezondheid - een terugblik op de 14e conferentie Hydration for Health

Samenvatting
Tijdens de 2022 editie van de wetenschappelijke conferentie Hydration for Health werden nieuwe wetenschappelijke vorderingen op het gebied van de hydratatiewetenschap gedeeld. Ontdek hier de nieuwe gegevens over de relatie hydratatie-cardiovasculaire functie en hydratatie-microbioom.

Tijdens de 2022-editie van de wetenschappelijke conferentie Hydration for Health werden nieuwe onderzoeken en vorderingen op het gebied van hydratatiewetenschap en consumptiepatronen uitgewisseld. Tijdens de dag belichtten 9 internationale deskundigen huidige consumptiepatronen en daarmee nieuwe gezondheidsterreinen in verband met hydratatie.

Tijdens een openingszitting kwamen  kwaliteit  en  toegang tot  water aan de orde. Vervolgens werden in het eerste deel van de conferentie de aanbevelingen rond waterinname onder de loep genomen, waarbij de nadruk werd gelegd op kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals ouderen of mensen met een ernstige nieraandoening, om duidelijk te maken hoe moeilijk het is om aan de aanbevelingen inzake vocht te voldoen. Vervolgens werd het Splash! initiatief, een educatief programma voor kinderen (opgezet in samenwerking met de medische verenigingen EFAD en EASO), als concrete oplossing voorgesteld. In het tweede deel werd na een pitch-sessie een wedstrijd gehouden om de beste beginnende onderzoeker te belonen met de meest veelbelovende resultaten van innovatief onderzoek dat bijdraagt tot het wetenschappelijk gebied van hydratatie en gezondheid. Tot slot presenteerden vier deskundigen tijdens de laatste sessie de gezondheidsvoordelen van water, zoals het effect ervan op de darmmicrobiota of hart- en vaatziekten, met de belangrijkste boodschappen uit twee specifieke sessies die hieronder worden gepresenteerd.

Stand van zaken betreffende hydratatie en cardiovasculaire functie - Joseph Watso; The University of Texas Southwestern Medical Center (VS)

Hypohydratie wordt gedefinieerd als een toestand van laag lichaamswatergehalte veroorzaakt door acute of chronische dehydratatie. Dit resulteert in een afname van het plasmavolume en een toename van de natriumconcentratie in het bloed. Er werd aangetoond dat hypohydratie  schadelijk is voor de mentale en fysieke prestaties, maar uit nieuwe gegevens blijkt dat het ook schadelijke gevolgen kan hebben voor de cardiovasculaire gezondheid. Aangezien hart- en vaatziekten in 2019 wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak waren, hebben verschillende observationele studies getracht een verband te leggen tussen een lage vochtinname en een verhoogd risico op ernstige cardiovasculaire  bijwerkingen. Aangetoond is dat acute hypohydratie gepaard gaat met een ontregeling van de bloedsuikerspiegel, disfunctie van de bloedvaten en de bloedstroom, en een verminderde orthostatische tolerantie (moeite met staan). 

Hoewel het onderzoek veelbelovend is, is er nog geen goed inzicht in het verband tussen een chronisch verminderde waterinname en de aanleg voor een hoger toekomstig risico op ernstige cardiovasculaire bijwerkingen Verdere studies zijn dan ook nodig om duidelijke conclusies te trekken.

Hydratatie en het microbioom - nieuwe gegevens; Nathaniel Willis; Universiteit van Illinois in Urbana-Champaign (VS)

Hoewel is aangetoond dat onze voeding van invloed is op de gezondheid van onze darmen en onze microbiota, is het verband tussen hydratatie en de gezondheid van de spijsvertering minder onderzocht.

In een lopende studie werd nagegaan hoe hydratatie de functionele capaciteit van de darmmicrobiota zou kunnen beïnvloeden en of dit zou leiden tot veranderingen in de darmmicrobiota en de kenmerken van de ontlasting.

Voorlopige resultaten toonden aan dat de darmmicrobiota van mensen met lage niveaus van copeptine, een biomarker van de hydratatiestatus, een verhoogd metabolisch potentieel hebben met een hogere voorspelde glycolytische capaciteit.

Bovendien zou een verhoogde waterinname de pH-waarde van de ontlasting verlagen doordat de verhouding tussen water en vezels in het spijsverteringsstelsel wordt beïnvloed, waardoor een betere vezelfermentatie mogelijk wordt, wat een aantal probiotische effecten zou kunnen induceren. De precieze aard van het verband tussen hydratatie en het microbioom blijft op dit ogenblik beperkt en moet verder worden onderzocht. De definitieve conclusies van deze studie zullen eind 2022 worden gepubliceerd.

Als u de 14e editie van de wetenschappelijke conferentie Hydration for Health niet hebt kunnen bijwonen, of als u sommige presentaties nog eens wilt bekijken, kunt u hier de volledige herhaling vinden.