Is er plaats voor zuivelproducten in duurzame eetgewoonten?

Samenvatting
Is er voor zuivelproducten nog een plaats weggelegd in een duurzaam eetpatroon, dat onze planeet respecteert én het lichaam voorziet van de nodige voedingsstoffen? Het EAT-Lancet project en de voedingsaanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad in de kijker …

De uitstoot van broeikasgassen en de klimaatveranderingen hebben duurzaamheid bovenaan de agenda geplaatst. Maar wat is volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) een duurzaam eetpatroon? Dat zijn eetgewoonten met een lage impact op het milieu, die bijdragen tot de voedselzekerheid en -veiligheid, en tot een gezond leven voor de huidige en toekomstige generaties1.

 

Voor onze gezondheid en die van de planeet betekent dit dat we voorrang geven aan voedsel dat rijk is aan essentiële voedingsstoffen. Dit is beter dan producten met ‘lege’ calorieën en rechtvaardigt ook de plaats van zuivelproducten in zo’n eetpatroon.

 

De EAT-Lancet Commission, voorgezeten door prof. Walter Willett (Harvard T.H. Chan School of Public Health) bracht 37 deskundigen uit 16 landen samen. 3 jaar lang onderzochten ze samen hoe we tegen 2050 10 miljard mensen gezond kunnen voeden2. De resultaten hiervan zijn in 2019 gepubliceerd.

 

ook de infografiek ²Zuivelproducten en duurzame voeding²

 

Duurzame voeding: hoe ziet het ideale bord eruit?

Het verslag van de EAT-Lancet Commission licht toe hoe het gemiddelde bord eruitziet om de wereld in 20503 duurzaam te kunnen voeden. Westerse consumenten krijgen het advies om het aandeel dierlijke levensmiddelen te verminderen ten gunste van plantaardige. Dit geldt vooral voor rood en bewerkt vlees.

 

Ook zuivelproducten verdienen een plaats in een duurzaam eetpatroon. Ze leveren namelijk een waardevolle bijdrage en voorzien mee in de behoefte aan diverse voedingsstoffen (zoals eiwitten, vitamine B2, B12, D en calcium). In de wetenschappelijke doelstellingen van het EAT-Lancet bord worden zuivelproducten daarom in dezelfde verhoudingen aanbevolen als in de recente voedingsaanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad.

 

De EAT-Lancet Commission stelde niet alleen het ideale bord samen. Ze evalueerde ook de impact die dit zou hebben op de wereldproductie van verschillende levensmiddelen om 10 miljard mensen te voeden. De aanbevelingen van deze analyse:

  • Een toename van de productie van fruit, groenten, peulvruchten, noten, soja, oliehoudende zaden en vis;
  • Een daling van de productie van rund-, varkens- en lamsvlees;
  • Het handhaven van het huidige productieniveau van suiker, melk, gevogelte en eieren.

 

E-learning over duurzame voeding en de rol van zuivelproducten

 

Voedingsadvies voor België

In zijn recente voedingsaanbevelingen voor België heeft de Hoge Gezondheidsraad ook aandacht voor de duurzaamheid4. De aanbevelingen zijn geformuleerd in volgorde van belangrijkheid en volgens de potentiële winst in gezonde levensjaren. Ook hier zijn de benchmarks voor rood en bewerkt vlees laag (wekelijks maximaal 300 g rood vlees en 30 g bewerkt vlees).

 

De aanbeveling voor zuivelproducten prijkt op de 6e plaats. De Hoge Gezondheidsraad adviseert om dagelijks 250 tot 500 ml melk of zuivelproducten in te nemen. Indien de consumptie minder dan 250 ml bedraagt, is het aangewezen om voor bijkomende bronnen van eiwitten, calcium en vitaminen te kiezen.