Een Belgisch onderzoek analyseert de evolutie van het imago van yoghurt doorheen de tijd

Samenvatting
Wetenschappers van de VUB publiceerden onlangs een zeer origineel onderzoek over de evolutie van de populariteit en het imago van yoghurt in het tijdschrift Appetite. Deze sociologisch-historische analyse toont een correlatie, waarschijnlijk op wederzijdse wijze, tussen de consumptiecijfers in ons land en de kwantitatieve en kwalitatieve aanwezigheid van yoghurt in de media. Het yoghurt verhaal illustreert hoe sommige voedingsmiddelen erin slagen om, ondanks het tijdsverloop, een modern imago te behouden dankzij een breed en gediversifieerd aanbod dat de veranderende verwachtingen van de consument beantwoordt.

De yoghurtconsumptie in ons land dateert van minstens een eeuw geleden. Eerst evolueerde ze langzaam en daarna versnelde ze in de naoorlogse periode. Onderzoekers aan de Vrije Universiteit Brussel analyseerden de factoren die de populariteit en het imago van yoghurt, parellel aan de verbruiksevolutie, beïnvloedden. De resultaten van dit originele onderzoek verschijnen binnenkort in Appetite. De conclusie is dat de stijgende consumptie werd bevorderd door de veelzijdige communicatie doorheen de tijd, en door het productaanbod van yoghurt dat wonderlijk op de verwachtingen van de consument aansloot niet alleen op het gebied van ‘lekkere smaak’ en ‘gezond product’, maar ook al vroeg op complexere eisen als ‘natuurlijk’ en ‘gemakkelijk’.

Een originele methodologie

De studie is een cultuurhistorische analyse die focust op de naoorlogse periode en gebaseerd is op verschillende bronnen: consumptiecijfers, aantal en aard van kranten- en magazineadvertenties en journalistieke teksten over yoghurt. Deze laten toe een aantal kwantitatieve en kwalitatieve verklaringen te formuleren voor de yoghurt successtory.

Terugkerende thema’s met betrekking tot de eigenschappen van yoghurt doorheen de tijd zijn divers en gaan van smaak, gezondheid, natuurlijk product, voor kinderen, gemakkelijk in gebruik tot vers. Nochtans zijn de belangrijkste verkoopargumenten, die met de tijd evolueren, de smaakkwaliteiten en de gunstige effecten op de gezondheid.

“Cultuurhistorisch onderzoek over voedingsmiddelen is eerder de uitzondering dan de regel en is niet alleen al daarom interessant, maar het is ook een boeiende manier om na te gaan hoe de consument omgaat met nieuwe voedingswaren. Alles wat wordt vastgesteld in deze studie is nieuw, omdat er maar weinig cultuurhistorische studies zijn over voor de Belgische voedingsmiddelenmarkt. We weten uiteraard wat de consumptie van yoghurt is, maar we zien ook mooie groeifases die zich aftekenen en waarbij we ons kunnen afvragen: Hoe komt dat?” verklaart professor Prof. dr. Peter Scholliers, hoogleraar geschiedenis aan de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte, Vrije Universiteit Brussel.

Yoghurt is steeds hip gebleven

Yoghurtconsumptie kende in ons land een hoge vlucht sinds de jaren 1950. Deze sociologisch-historische analyse verduidelijkt een correlatie, waarschijnlijk op wederzijdse wijze, tussen de consumptiecijfers, de kwantitatieve en kwalitatieve aanwezigheid van het product in de media en het imago dat yoghurt met zich meedraagt.

“Anders dan melk dat met een identiteitscrisis kampt door de huidige negatieve berichtgeving, sluit yoghurt voorlopig nog zeer mooi aan op de maatschappelijke trends. Yoghurt gaat wendbaar en frivool om met berichtgeving rond onder meer gezondheid en blijft door de jaren heen hip en trendy.” vat professor Frederic Leroy samen, coauteur van de studie (VUB).