Volg de e-learning over duurzame voeding en de rol van zuivelproducten

Samenvatting
Het huidig voedselsysteem en de manier waarop we voedsel consumeren, zijn niet duurzaam als we kijken naar de toekomst: demografische groei, toename van de vraag naar voedsel, minder hulpbronnen van de planeet, enz. We moeten handelen en veranderingen toepassen voor een duurzame toekomst! Door de e-learning 'Duurzame voeding en de rol van zuivelproducten' te volgen, leert u meer over de acties die moeten ondernomen worden voor een duurzame toekomst en de rol die zuivelpro-ducten in deze context kunnen spelen. U zult ook meer specifieke informatie verkrijgen over het toepassen van een duurzaam dieet in België. Deze e-learning is gratis en opgesteld op basis van meer dan 50 wetenschappelijke referenties en interviews van verschillende Belgische en internationale experts. Gedurende 30 minuten krijgt u meer informatie rond de veranderingen die moeten aangenomen worden voor een duurzame toe-komst.