Liq.In7®: een unieke database over drankverbruik voor een beter inzicht in de wereldwijde hydratatiegedragingen

Samenvatting
Liq.In7® is een unieke database die resulteert uit een reeks studies die werden uitgevoerd bij kinderen, adolescenten en volwassenen volgens een specifieke en gevalideerde methodologie voor het vergaren van gegevens over het dagelijkse verbruik.