Zorg dragen voor je microbioom is niet zo moeilijk

Samenvatting
De menselijke darmen bevatten meer dan 10.000 miljard micro-organismen, die samen het darmmicrobioom vormen. Nu blijkt dat veel ziekten die worden uitgelokt door auto-immuniteit of ontstekingsmechanismen het gevolg kunnen zijn van een kwalitatieve en functionele verandering van die zogenaamde ‘darmflora’. Deskundigen zijn er vast van overtuigd dat een evenwichtige voeding de beste manier is om een gezond gastro-intestinaal ecosysteem in stand te houden.

Deze commensale bacteriën vervullen onmisbare functies die het menselijk lichaam zelf niet kan uitvoeren, zoals het aanmaken van bepaalde vitaminen, het verteren van complexe polysachariden, het helpen opbouwen van een efficiënt mucosaal immuunsysteem of het produceren van korteketenvetzuren. Bij gezonde volwassenen is elk microbioom uniek en samengesteld uit ongeveer 150 verschillende soorten bacteriën. De grote groepen bacteriën die er deel van uitmaken, blijven bij gezonde mensen stabiel doorheen de tijd indien pathologieën of externe verstoringen (antibiotica, ziekenhuisopnames enz.) uitblijven (1).

 

Schadelijke veranderingen

Dysbiose treedt op bij een kwalitatieve en functionele verandering van de zogenaamde ‘darmflora’. Dit is een belangrijke denkpiste om de oorsprong van bepaalde ziekten beter te begrijpen. En dan vooral de ziekten die uitgelokt worden door auto-immuniteit of ontstekingsmechanismen zoals diabetes type 2, obesitas, NASH (niet-alcoholische steatohepatitis), inflammatoire darmziekten, reumatoïde artritis en zelfs bepaalde vormen van kanker en neuropsychiatrische aandoeningen (2).

 

Zes ingrepen die dysbiose kunnen verhelpen

1) Een dieet dat de ontwikkeling bevordert van bacteriën die gunstig zijn voor het spijsverteringsstelsel, of omgekeerd;

2) Een antibioticakuur die gericht is op de schadelijke bacteriën die betrokken zijn bij de fysiopathologie van de ziekte;

3) De orale inname van probiotica (levende, niet-pathogene micro-organismen waarvan is aangetoond dat ze gunstig zijn voor de ‘darmflora’;

4) De inname van prebiotica (niet-verteerbare voedingsbestanddelen die nuttig zijn voor de groei of de activiteit van bepaalde bacteriële populaties in de darmen);

5) Symbiotica (een combinatie van pre- en probiotica);

6) Fecale transplantatie (2).

 

Groenten en gefermenteerde levensmiddelen

Een evenwichtige voeding is het beste advies voor het behoud van een gezond gastro-intestinaal ecosysteem, zo concludeerden de experten op de 13e European Nutrition Conference (FENS 2019) (3). Met name Joël Doré van het Franse nationale onderzoeksinstituut voor landbouw, voeding en milieu (INRAE) hamerde op het belang van het meer en vaker eten van een gevarieerd assortiment van groenten, waarvan sommige prebiotica bevatten. Even belangrijk voor een gezondere darmflora is de dagelijkse consumptie van gefermenteerde voedingsmiddelen, vooral deze die probiotica bevatten. Ook Karine Clément (Pitié Salpêtrière) benadrukte dat naast vezels een gevarieerde en evenwichtige voeding de sleutel is tot een gezond darmmicrobioom.

 

Referenties

  1. Lepage P. Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition 2015;19:145-8.
  2. https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/microbiote-intestinal-flore-intestinale
  3. https://www.gutmicrobiotaforhealth.com/fr/lalimentation-ideale-pour-une-bonne-sante-intestinale-nexiste-pas-pensez-alimentation-au-sens-large-et-non-pas-nutriments