​Yoghurtconsumptie geassocieerd met lagere mortaliteit

Samenvatting
​Met behulp van observationele langetermijncohorten kunnen we de potentiële impact onderzoeken van voedingspatronen op de mortaliteit. In deze studie onderzochten Bongard et al. alle oorzaken van overlijden en hun samenhang met de consumptie van bepaalde voedingsgroepen. Ze gingen ook na welke voedingsgroepen onafhankelijk geassocieerd waren met een verminderde mortaliteit.

Yoghurt en kwark voorspellend voor lager overlijdensrisico

De onderzoekspopulatie bestond uit 960 mannen van middelbare leeftijd (gemiddelde leeftijd van 55,5 jaar). De proefpersonen werden willekeurig geselecteerd uit de algemene bevolking in drie Franse gebieden, en gevolgd gedurende een mediaan van 14,8 jaar. Het risico van overlijden en de samenhang met bepaalde voedingsgroepen werd bepaald met behulp van het ‘proportional hazards-model’ van Cox na uitgebreide correctie voor verstorende variabelen (zo werd een index toegekend aan de voedingskwaliteit). Na een uitgebreide aanpassing bleek dat yoghurt en kwark (met mate geconsumeerd) behoorden tot de groepen voedingsmiddelen die onafhankelijk van elkaar een voorspellende factor vormden voor een lager risico op overlijden (gecorrigeerd relatief risico 0,50).

Matige hoeveelheden van verschillende levensmiddelen

De studie laat zien dat ook andere voedingsgroepen geassocieerd zijn met een lager risico op overlijden. Het overlijdensrisico was lager voor een matige consumptie van andere soorten kaas (RR = 0,62) en brood (RR = 0,57), en voor een meer dan gemiddelde consumptie van melk (RR = 0,61) en groenten en fruit (RR = 0,68). Bovendien was er een niet-significante trend zichtbaar naar een hogere kans op overlijden geassocieerd met de hoogste natriuminname.

Lees het originele artikel voor meer informatie.

Conclusie

  • De auteurs concluderen dat een dieet met een matige inname van producten uit verschillende voedingsgroepen geassocieerd lijkt met de hoogste levensverwachting.