​Wat zijn de gezondheidseffecten van yoghurt voor kinderen?

Samenvatting
​In recente studies werd het eten van yoghurt in verband gebracht met een betere voedingskwaliteit en een gezonder stofwisselingsprofiel bij volwassenen. Een dergelijk verband tussen gezondheidseffecten en yoghurt werd bij kinderen echter nog niet onderzocht. Dat was het doel van het werk van Zhu et al., die de gegevens gebruikten van een landelijk representatief onderzoek in de VS: The National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES).

Onderzoek naar gezondheidseffecten van yoghurt voor kinderen in de VS

NHANES is een uitgebreid en uniek onderzoek, dat de gezondheids- en voedingssituatie van volwassenen en kinderen in de VS beoordeelt op basis van interviews en lichamelijke onderzoeken. Daardoor konden de onderzoekers beschikken over een ruime steekproef van 5.124 kinderen in de leeftijdsgroep van 2 tot 18 jaar, die ze over een tijdspanne van 3 jaar onderzochten. Ze keken naar twee indicatoren: voedingskwaliteit en stofwisselingsprofielen. De voedingskwaliteit werd beoordeeld aan de hand van de Healthy Eating Index 2005 (HEI-2005), een door het Amerikaans ministerie van landbouw ontwikkeld referentie-instrument dat nagaat of de voeding overeenstemt met de federale voedingsrichtlijn. Voor de stofwisselingsprofielen keken ze naar verschillende indicatoren, zoals het nuchtere insulinepeil, insulinegevoeligheid, lichaamsgewicht, nuchter glucosepeil en bloeddruk.

Lager nuchter insulinepeil en insulineweerstand

Deze studie toonde aan dat kinderen die regelmatig yoghurt eten (ten minste eenmaal per week), een betere voedingskwaliteit hadden, wat wordt aangegeven door een hogere score van HEI-2005. Regelmatige yoghurteters hadden ook een beter stofwisselingsprofiel, met een lager nuchter insulinepeil, minder insulineweerstand en een betere insulinegevoeligheid. De auteurs vonden geen verband tussen yoghurtconsumptie en lichaamsgewicht of bloeddruk in deze studie, maar dat vereist nog verder onderzoek.

Meer over de gezondheidseffecten van yoghurt leest u in het originele artikel.