​Dagelijks 100 g yoghurt extra eten kan de kosten van diabetes verlagen

Samenvatting
​Een verhoogde yoghurtconsumptie (100 g per dag bij volwassenen) kan, omwille van een risicodaling voor diabetes type 2, significante voordelen opleveren voor patiënten, evenals een aanzienlijke kostenbesparing voor de gezondheidszorg. Dat blijkt uit een economisch model, toegepast in het Verenigd Koninkrijk.

Tegen 2040 zal wereldwijd 1 volwassene op 10 (642 miljoen) aan diabetes lijden en zal 12% van alle gezondheidsuitgaven ter wereld naar de aanpak van diabetes gaan. In het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigt diabetes type 2 ongeveer 10% van wat de National Health Service (NHS) uitgeeft. Dat cijfer zal naar verwachting stijgen tot maar liefst 17% tegen 2035-2036. Maar er is gelukkig ook goed nieuws: volgens een onderzoek van Chen kan de promotie van yoghurtconsumptie op lange termijn helpen het aantal gevallen van diabetes type 2 te verminderen. In een dergelijke context kan yoghurt een gemakkelijke, toegankelijke en kostefficiënte interventie zijn. De resultaten van dit onderzoek lijken deze hypothese te ondersteunen.

Eén potje yoghurt per dag kan het risico op diabetes type 2 verlagen

Dit onderzoek ging na in welke mate de prevalentie van diabetes type 2 en de bijbehorende gezondheidskosten kunnen worden ingeperkt. Dat is mogelijk door de yoghurtconsumptie bij volwassenen in het Verenigd Koninkrijk te verhogen van het huidige gemiddelde van 20 g per dag naar 125 g per dag (125 g is evenveel als één potje per dag). De simulatie spitste zich toe op volwassenen ouder dan 25 jaar. Hun model voorspelt dat deze gewijzigde yoghurtconsumptie het aantal gevallen van diabetes type 2 zou verlagen met 0,9%. Dat komt neer op 388.000 minder patiënten in 25 jaar.

Een besparing van 2,3 miljard pond over 25 jaar in het Verenigd Koninkrijk

Het model beraamde ook dat de gezondheidsuitgaven in het Verenigd Koninkrijk aanzienlijk zouden kunnen dalen: ongeveer 2,3 miljard pond over 25 jaar aan directe en indirecte kosten, die verbonden zijn aan de behandeling van diabetes type 2. Bovendien is ook een significante stijging van de levenskwaliteit mogelijk: 275.000 QALY’s (voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren*) méér, verdeeld over de hele bevolking. Als deze QALY’s naar schatting 20.000 pond per QALY waard zijn, zoals gewoonlijk wordt aangenomen door het National Institute for Clinical Excellence (NICE) voor de goedkeuring van therapieën in het Verenigd Koninkrijk, dan zou de National Health Service zo’n 5500 miljoen pond moeten ophoesten, verspreid over 25 jaar, voor een interventie die hetzelfde aantal QALY’s zou opleveren.

Dit onderzoek maakt duidelijk welke impact eenvoudige veranderingen in dagelijkse gewoonten – zoals een toename van de dagelijkse yoghurtconsumptie – kunnen hebben, en hoe dat een aanzienlijke kostenbesparing en een significant gezondheidsvoordeel kan opleveren, als de incidentie van diabetes type 2 daalt.

* Voor kwaliteit gecorrigeerd levensjaar (QALY, quality-adjusted life year): een levensjaar afgestemd op zijn kwaliteit of zijn waarde. Een jaar in perfecte gezondheid wordt gelijkgesteld aan 1,0 QALY. De waarde van een jaar in slechte gezondheid ligt lager. Zo kan een jaar waarin een patiënt bedlegerig is, een waarde hebben van 0,5 QALY. (WIKIPEDIA)