​Zuivelmatrix als geheel belangrijker dan afzonderlijke nutriënten

Samenvatting
​De gezondheidseffecten van voedingsmiddelen, zoals zuivel, zijn meer dan de som van hun afzonderlijke componenten.

Dat is de belangrijkste conclusie van een workshop met internationale experts* in het Deense Gentofte op 28 en 29 september 2016, waarvan de resultaten werden gepubliceerd in het American Journal of Clinical Nutrition. De workshop werd ondersteund door het European Milk Forum.

Voeding bestaat niet uit losse nutriënten

Onderzoek naar de voedingswaarde en het verband tussen voeding en gezondheid spitst zich traditioneel toe op individuele voedingscomponenten of afzonderlijke nutriënten. Deze simplistische benadering, die één nutriënt koppelt aan één gezondheidseffect, zou deels kunnen verklaren waarom er een verschil is tussen het verwachte gezondheidseffect van een voedingsmiddel op basis van zijn nutritionele samenstelling, en het werkelijke gezondheidseffect wanneer dat voedingsmiddel als geheel wordt ingenomen. Voedingsmiddelen bestaan uit complexe fysische en nutritionele structuren. Deze beïnvloeden de vertering en de absorptie en kunnen interacties veroorzaken binnen de voedingsmatrix waarbij de bioactieve eigenschappen van nutriënten veranderen op een manier die men op basis van de nutritionele informatie niet zou verwachten. Dat blijkt steeds duidelijker voor de zuivelmatrix die het hoofdonderwerp vormde tijdens een consensusworkshop van internationale experts. Zij kwamen tot een akkoord wat betreft de verschillende aspecten van de zuivelmatrix. Zo concluderen ze dat er ondanks het hoge gehalte aan verzadigde vetzuren in zuivelvetten geen verband bestaat tussen de inname van zuivelproducten en het risico op hart- en vaatziekten of zelfs diabetes type 2.

De zuivelmatrix heeft grotere positieve gezondheidseffecten dan afzonderlijke nutriënten

De publicatie wijst op het verschil tussen het metabolisch effect van zuivelproducten als geheel en dat van afzonderlijke zuivelbestanddelen op het lichaamsgewicht, cardiometabole aandoeningen en de botgezondheid. De experts stellen ook vast dat het verband tussen zuivel en gezondheid verschilt naargelang het type zuivelproduct. Bovendien kunnen verschillende verwerkingsmethoden en zuivelstructuren interacties in de zuivelmatrix bevorderen, waarbij het metabolisch effect van de zuivelconsumptie verandert. Daarom moet de voedingswaarde van zuivelproducten worden gezien als de biofunctionaliteit van de som van de nutriënten binnen de zuivelmatrixstructuren.

De auteurs roepen op tot verder onderzoek naar het gezondheidseffect van zuivelproducten als geheel, naast dat van de afzonderlijke nutriënten. Ze stellen dat dit onderzoek nuttig zou zijn ter ondersteuning van voedingsrichtlijnen die het gezondheidseffect van voedingsmiddelen in hun geheel bekijken, eerder dan te focussen op de individuele nutriënten van die voedingsmiddelen.

Lees het originele artikel om hiermeer over te weten te komen

*Tanja Kongerslev Thorning, Hanne Christine Bertram, Jean-Philippe Bonjour, Lisette de Groot, Didier Dupont, Emma Feeney, Richard Ipsen, Jean Michel Lecerf, Alan Mackie, Michelle C McKinley, Marie-Caroline Michalski, Didier Remond, Ulf Riserus, Sabita S Soedamah-Muthu, Tine Tholstrup, Connie Weaver, Arne Astrup and Ian Givens.