Nieuw bewijs over yoghurt & preventie van diabetes type 2

Samenvatting
Een nieuwe dosis-responsmeta-analyse van observationele studies suggereert dat melkproducten, en in het bijzonder yoghurt, een rol kunnen spelen bij de preventie van diabetes type 2 (T2D). Dit onderzoek bevestigt en ondersteunt de invloed van zuivelproducten in nutriëntrijke eetpatronen, zoals aanbevolen in de Dietary Guidelines for Americans (DGA).

Nationale en globale gezondheidsinstanties erkennen dat bepaalde factoren (een slechte voeding, te weinig lichaamsbeweging enz.) een belangrijke rol spelen in het ontstaan van wijdverbreide gezondheidsproblemen als overgewicht, obesitas en verschillende voedingsgerelateerde chronische ziekten, waaronder diabetes type 2. In de VS onderzocht het Dietary Guidelines Advisory Committee nieuw bewijs over het effect van zuivelconsumptie op de belangrijkste chronische aandoeningen. De beoordeling leidde tot de volgende verklaring in de voedingsrichtsnoeren van 2010: "Er is matig bewijs ... dat de inname van melk en melkproducten geassocieerd is met een verlaagd risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en een lagere bloeddruk bij volwassenen." Deze nieuwe meta-analyse rond zuivelproducten en de incidentie van diabetes, gefinancierd door de universiteit van Wageningen, maakt dit verband nog duidelijker.

Yoghurt geeft 14% minder risico op diabetes

De auteurs voerden een meta-analyse uit om het verband te meten tussen zuivelinname (voor verschillende innameniveaus) en de incidentie van diabetes type 2. Voor het literatuuronderzoek maakten ze gebruik van de databases PubMed, Scopus en Embase (vanaf de eerste gegevens en tot 14 april 2015). Ze richtten zich vooral op internationale prospectieve cohortstudies die peilden naar de associatie tussen zuivel en T2D-incidentie bij gezonde volwassenen. De onderzoekers maakten gebruik van 22 studies met in totaal 579.832 proefpersonen en 43.118 gevallen van T2D.

De resultaten tonen aan dat het type zuivel van belang is voor de preventie van T2D. Totale zuivel en vetarme zuivelproducten waren invers geassocieerd met het risico op T2D (relatief risico: 0,97 en 0,96 voor iedere toename van de consumptie met 200 g/dag). Voor yoghurt werd een veel sterkere inverse associatie vastgesteld (RR bij 80 g/dag: 0,86 vergeleken met geen yoghurtconsumptie). Verrassend genoeg werd deze inverse associatie ook vastgesteld voor roomijs (weliswaar voor een zeer lage inname van ca. 10 g /dag, RR: 0,81). Er werden geen verdere voordelen vastgesteld voor een hogere inname van de totale zuivel. Voor andere soorten zuivel bleek er geen verband met het risico op T2D.

De specifieke invloed van yoghurt

De belangrijkste conclusie van dit document bevestigt een eerder gepubliceerde meta-analyse, die een inverse associatie suggereerde tussen zuivelconsumptie (in het bijzonder yoghurt) en de incidentie van T2D. Daarbij dient opgemerkt (zoals ook eerder vastgesteld) dat er weliswaar een algemeen positief verband bestaat tussen zuivelproducten en T2D, maar dat er zeer grote verschillen zichtbaar zijn naargelang de soorten zuivelproducten en de onderzoekspopulaties. De auteurs menen dat er steeds meer betrouwbaar bewijs komt voor een verband tussen een hogere yoghurtinname en een lager risico op T2D. Dat zou erop kunnen wijzen dat het fermentatieproces de melk op een positieve manier wijzigt. Verder onderzoek is noodzakelijk voor meer inzicht in het verband tussen yoghurt en diabetes type 2.