Neem deel aan de award van Danone Instituut

Samenvatting
Bent u een onderzoeker of student? Hebt u een onderzoek verricht op het gebied van één van de thema’s hieronder, en u wilt uw onderzoek delen (thesis, eindwerk, doctoraat, publicatie, ...) met het grote publiek ? Stuur ons dan een vulgariserende versie van uw wetenschappelijk artikel vóór 7 september 2018 en u maakt zo misschien kans op die 1500€.

In lijn met haar missie om kennis over voeding bij de brede populatie te bevorderen, zal het Instituut Danone België in 2018 voor de derde keer een award uitreiken voor het artikel dat door zijn toegankelijke stijl en klare taal de wetenschappelijke boodschap best overbrengt bij het brede publiek.

Thema’s :
 • de bijzonderheden van zuivelproducten, yoghurt, gefermenteerde melk en gefermenteerde melk met probiotische, prebiotisch en symbiotische eigenschappen die bijdragen aan de gezondheid van de mens (studies in vitro en/if in vivo, kennis en nieuwe inzichten, bepaalde mechanismen, mythes en realiteiten, …); 
 • Het belang van de 'microbiota', darmgezondheid en welzijn;
 • De impact van samen eten (met familie, in groep, …), op de context of omgeving van het eten van maaltijden, op de nutritionele kwaliteit van de maaltijden, op het eetgedrag of sommige psychologische factoren van de mensen die eten.

 

Hoe deelnemen?
 • Bezorg ons voor 7 september 2018 uw kandidatuur via institute@danone.com;
 • Uw kandidatuur moet het volgende bevatten:
   • uw onderzoekswerk dat de basis zal vormen van uw artikel bestemd voor het grote publiek;
   • uw artikel in het Nederlands of Frans op een A4 papier(recto verso/max.6000 karakters);
   • een document waaruit blijkt dat u behoort of behoorde tot een Belgische academische of wetenschappelijke instelling (hoger of universitair niveau).
    De twee winnaars (één Nederlandstalige en één Franstalige) worden gekozen door een jury bestaande uit leden van het bestuur van het Danone Instituut en uit externe juryleden.

 

Door het indienen van zijn sollicitatie geeft de kandidaat toestemming aan Danone om zijn persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de relevante doeleinden en andere voorwaarden zoals vastgelegd in haar Privacy Policy.

Conclusie

Over Instituut Danone België

Het doel van Instituut Danone België is om de kennis en het onderzoek op vlak van voeding te bevorderen en dit al meer dan 20 jaar lang. Het Instituut Danone heeft als opdracht het bevorderen van de gezondheid van de mens. Zijn belangrijkste doelstelling op het gebied van volksgezondheid is het benadrukken van het belang van voeding met een bijzondere aandacht voor de categorie van de zuivelproducten, yoghurt, gefermenteerde melk en gefermenteerde melk met probiotica.